Kıyamet günü şefaat varmı?

ÖLÜNCE PEYGAMBERİMİZ SAV EFENDİMİZ ŞEFAAT EDECEK DİYE, İNSANLARI KANDIRANLAR. ALLAH’A KARŞI YALAN SÖYLEYENLERDİR.
Kur’andaki İslam dinini İslam’ın 5 şartına indiren ve dinimizi ibadet dini hale getiren din öğreticileri. İnsanları kurtuluşa götürebilecek bilgileri olmayınca, kibirlerinden dolayı doğruyu söyleyenlere karşı her zaman yalanların arkasına sığınmışlar ve yalanlarını başka yalanlar ile destekleyerek içinden çıkamayacakları büyük bir vebalin altına girmişlerdir.
22 / HAC – 8.Ve minen nâsi men yucâdilu fîllâhi bi gayri ilmin ve lâ huden ve lâ kitâbin munîr(munîrin).
Ve insanlardan (öyle) kimseler vardır ki; bir ilme, bir hidayetçiye ve nurlu (aydınlatıcı) bir kitaba sahip olmaksızın Allah hakkında mücâdele eder.
Bu ahir zamanın sadat ve küberaları hikmet sahibi olmadıkları için, insanlarda hikmeti anlatması mümkün değildir. Ne Kur’andan delil göstere bilirler, nede Allahın tayin ettiği hak bir yol göstericisi onlara bir ilim nasip etmemiştir. Kendileri gibi birçok insanı çıkamayacakları cehenneme götürmekteler. Bu kadarla da kalmıyor, yaşam boyu Mutluluklarınızda yok ediliyor.
Bir kılıf bularak da durumlarını kurtarmışlar. Neymiş inanalar(her türlü Allah’ın emrine karşı geldikleri halde) ölünce peygamber Efendimiz şefaat edecek, doğru posta Cennet’e.
2 / BAKARA – 254.Yâ eyyûhellezîne âmenû enfikû mimmâ razaknâkum min kabli en ye’tiye yevmun lâ bey’un fîhi ve lâ hulletun ve lâ şefâah(şefâatun), vel kâfirûne humuz zâlimûn(zâlimûne).
Ey âmenû olanlar! İçinde, ne bir alışverişin ne bir dostluğun ve ne de bir şefaatin bulunmadığı gün (kıyâmet günü) gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan infâk edin (Allah için verin). Ve kâfirler, onlar zalimlerdir.
Allah’ın ayetleri böyle söylemediği halde, emaniye ilminin kendilerine verdikleri kibirle yalan söylemekten geride kalmıyorlar. İnsanların ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerin Allah’a teslim etmeline mani oluyor ve Allah’ın davetine karşı çıkıyorlar.
61 / SAF – 7.Ve men azlemu mimmenifterâ alallâhil kezibe ve huve yud’â ilel islâm, vallâhu lâ yehdîl kavmez zâlimîn(zâlimîne).
İslâm'a (teslime) davet olunurken, Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim vardır? Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez.
Allah’da bu dini yozlaştıranlar için zalim ve hidayete erdirmeyeceğini söylüyor. Dileriz inşallah aklederlerde, hidayete ererler.
Ölüm gelip çatınca insanlar bakın ne söylüyorlar.
74 / MUDESSİR – 47.Hattâ etânel yakîn(yakinu).
Bize yakîn gelene kadar (ölüm anı gelinceye kadar).
74 / MUDESSİR – 48.Fe mâ tenfeuhum şefâatuş şâfiîn(şâfiîne).
Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda sağlamaz.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !